IDProfs.com,
identity gedreven security

Wie in de huidige economie succesvol wil opereren, moet 24 uur per dag, 7 dagen per week digitaal bereikbaar zijn. Voor klanten, en zeker ook voor medewerkers. Zij moeten vanaf elke locatie en op elk tijdstip veilig kunnen beschikken over actuele en betrouwbare informatie. Dat stelt hoge eisen aan uw security.

Diverse specialismen
IDProfs.com onderscheidt zich door zich te specialiseren op enkele belangrijke gebieden binnen het security domein. Onze kern dienstverlening bestaat uit Identity & Access Management (IAM), Private Key Infrastructure (PKI), Hardware Security Module (HSM) en Microsoft Active Directory (AD).

En dit vooral aan de functionele kant, dus het laten werken van genoemde zaken binnen uw bedrijfsprocessen. Wij bieden kennis en kunde op het gebied van consultancy, functioneel beheer, proceskennis (join – work – leave), project en implementatie ondersteuning. Onze focus is niet de techniek maar het laten werken van de techniek!

Voor genoemde specialismen zijn wij in staat om non-compliancy, als deze binnen uw organisatie bestaan, voor u te mitigeren dan wel op te lossen. IDProfs.com neemt u daarbij al het werk uit handen. Zo kunt u zich blijven focussen op uw bedrijfsvoering.

Van strategie, advisering, project- implementatie en beheer
IDProfs.com laat zich niet alleen leiden door de stand van de techniek. Integendeel, wij zoeken juist naar nieuwe en betere kansen en mogelijkheden binnen uw bedrijfsprocessen en voorschriften met behulp van de techniek. Wij kunnen u adviseren over de te volgen strategie en kunnen ook van waarde zijn om de implementatie/verandering ervan binnen uw organisatie te regisseren. Desgewenst neemt IDProfs.com het technisch- en/of functionele applicatiebeheer van u over.