Privacy statement

Deze website wordt beheerd door IDProfs.com. Wanneer u deze internetsite bezoekt kan IDProfs.com persoonsgegevens over u verzamelen. Deze persoonsgegevens verzamelt IDProfs.com direct (via een verzoek om gegevens aan u) en indirect. IDProfs.com zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft:
de doeleinden van de gegevensverwerking door IDProfs.com met betrekking tot deze internetsite;
het gebruik van cookies;
de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

IDProfs.com verzamelt en verwerkt geen gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite:

Bijzondere persoonsgegevens

IDProfs.com verzamelt via deze internetsite geen bijzondere persoonsgegevens.

Cookies

IDProfs.com maakt gebruik van een beperkt aantal cookies.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met IDProfs.com

Indien u geen marketinginformatie van IDProfs.com wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken per gewone post:

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden.

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u deze indienen via e-mail of per gewone post:

IDProfs.com B.V.

Dijkstraat 27
8701 KC Bolsward

Email: info@idprofs.com